Tennislessen Jeugd

Tenniskids

Tenniskids werkt met vier kleurenfases: Blauw, Rood, Oranje, Groen. Het biedt een reeks ontwikkelingsstappen langs de tennisroute, waarbij kinderen, afhankelijk van hun vermogen de verschillende stadia doorlopen. Tijdens dit proces nemen de grootte van de baan, de lengte van het racket, de hardheid van de bal en de duur van de wedstrijden geleidelijk aan toe, totdat de speler klaar is om met een harde (gele) bal op een volledige baan te spelen.
Vaak haken kinderen die het tennisspel met ‘normale’ ballen proberen te spelen snel af. De bal stuitert over hun hoofd, rally’s zijn kort en ze besteden het grootste deel van hun tijd aan het oprapen van ballen. Zo verliest een kind snel zijn belangstelling voor tennis. Dat is één van de voornaamste redenen waarom Tenniskids zo belangrijk is!

Janneke heeft ervaring met schooltennis en is gespecialiseerd  Tenniskids-trainer. Met de applicaties Tenniskids 1, Tenniskids 2, Tenniskids 3, Tenniskids Blauw , Tenniskids@school en Tenniskids Gamification op zak ben je aan het juiste adres. Vanaf 2021 passen wij ook Multi SkillZ voor tennis toe binnen de tennislessen, zowel onder 8 jaar als 8+.

Multi SkillZ voor tennis

Tennis is een ‘open-skilled’ sport en vraagt op alle niveaus een zeer groot aanpassingsvermogen. In Multi SkillZ Tennis U8 vorm je de veelzijdige basis die nodig is om snel tot spelen te komen, een grote uitdaging voor jonge kinderen. Multi SkillZ Tennis U8 is een antwoord op de motorische achteruitgang die coaches ervaren bij jonge kinderen: de sport-specifieke vorming wordt gecombineerd met een kwalitatieve psychomotorische vorming gericht op tennis.

Gedurende het programma leer je de ankerpunten voor een duurzame vorming in tennis. Alle vaardigheden die in Blauw & Rood worden geoefend zijn meteen ook kernvaardigheden die nodig zijn om in een latere fase beter te spelen op het grote terrein. Dit verhoogt de kansen van elk kind om zijn of haar potentieel als tennisser te bereiken. De technische leerpunten in dit programma zijn van toepassing op elk niveau dat volgt vanaf Oranje en worden verdergezet in de uitgewerkte leerlijn van Multi SkillZ Tennis 8+.

De Multi SkillZ Tennis programma’s zijn progressief opgebouwd op maat van het kind met de bedoeling sterke, skill-vaardige spelers te vormen. Elke leersituatie is opgezet om de kinderen te motiveren in hun eigen vooruitgang.

Kijk ook op de website van Multi SkillZ Advantage

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl