Tenniskids

Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. Kinderen worden direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids.

Binnen Tenniskids:

  • Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes;
  • Worden kinderen meteen opgenomen in een team;
  • Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek:
  • Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele coördinatie en sportbewustzijn.

Tenniskids werkt met vier kleurenfases: Blauw, Rood, Oranje, Groen. Het biedt een reeks ontwikkelingsstappen langs de tennisroute, waarbij kinderen, afhankelijk van hun vermogen de verschillende stadia doorlopen. Tijdens dit proces nemen de grootte van de baan, de lengte van het racket, de hardheid van de bal en de duur van de wedstrijden geleidelijk aan toe, totdat de speler klaar is om met een harde (gele) bal op een volledige baan te spelen.

Waarom Tenniskids?
Vaak haken kinderen die het tennisspel met ‘normale’ ballen proberen te spelen snel af. De bal stuitert over hun hoofd, rally’s zijn kort en ze besteden het grootste deel van hun tijd aan het oprapen van ballen. Zo verliest een kind snel zijn belangstelling voor tennis. Dat is één van de voornaamste redenen waarom Tenniskids zo belangrijk is!

Inzicht in Blauw, Rood, Oranje en Groen

Tenniskids Blauw

Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar kennis met het tennisspel en de vereniging, waarbij plezier centraal staat. Met verschillende eenvoudige en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden.

Er wordt gespeeld met een blauwe en/of rode bal. De blauwe bal is groter en zachter dan de rode bal. Dit is makkelijk voor de jongste kinderen. Zo ervaren de kinderen sneller succes in de oefeningen en ervaren zij meer plezier.


Tenniskids Rood

Rood is de eerste fase van Tenniskids. In deze fase ontwikkelen kinderen zich van het prille beginstadium van racket- en balactiviteiten tot een niveau waarop ze in staat zijn te serveren, te rallyen en punten maken in wedstrijdjes. De ideale leeftijd om met Tenniskids te beginnen is vijf of zes jaar.

Rode baan (12 meter)
Kinderen spelen in de breedte van de baan, zoals hieronder weergegeven. Er word gespeeld met een rode/stage 3 bal.

Leeftijd
Rood is geschikt voor kinderen van 5 t/m 8 jaar. Het kan in principe door spelers van alle leeftijden worden gespeeld in een leuke, sociale omgeving waar minibanen beschikbaar zijn.

Inhoud
Fundamentele coördinatie- en bewegingsvaardigheden zijn gedurende de hele fase erg belangrijk en vormen de basis voor een kennismaking met de elementaire tennisvaardigheden. Spelers werken aan de technische en tactische ontwikkeling met de focus op serveren, rallyen en het
spelen van het spel.

Tenniskids Oranje

In Oranje passen spelers afkomstig uit Rood alle geleerde vaardigheden toe op een grotere baan met een snellere bal (oranje/stage 2bal). Beginners ouder dan 9 jaar kunnen in Oranje starten in plaats van Rood. Dat kan omdat ze groot genoeg zijn om de grotere baan te bestrijken.

Oranje (18 meter) baan
Deze baan is 3/4 van de lengte van een volledige baan, maar heeft de standaard breedte van het enkelveld. Op deze baan wordt een oranje bal gebruikt.

Oranje Bal Advantage TennisLeeftijd
Idealiter gaan spelers met ervaring in Rood naar dit niveau over als ze acht of negen jaar oud zijn. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen spelers al op jongere leeftijd naar Oranje, mits ze fysiek in staat zijn de grotere baan te bestrijken. Kinderen die later starten kunnen tot de leeftijd van tien of elf jaar in Oranje spelen.

Inhoud
Voor de meer complexe en fijne tennisspecifieke vaardigheden moeten de fundamentele coördinatie- en bewegingsvaardigheden verder worden ontwikkeld. Kinderen gaan de baan nu
volledig gebruiken, komen naar het net, leren aan te vallen en te verdedigen en passen de
eerder aangeleerde vaardigheden toe op de grotere baan.

Tenniskids Groen

Groen is de laatste fase voor het volledige spel. Behalve dat het een ideale gelegenheid is om na te gaan of alle elementaire tennisvaardigheden aanwezig zijn voordat je op de gewone bal overgaat, is het ook het stadium waarin je de spelers moet uitdagen om alle delen van de baan te gebruiken en waarin ze leren omgaan met ballen op verschillende hoogten en snelheden.

Groene (volledige) baan (24 meter)
Voor de kinderen die een overstap naar Groen maken is het beste moment wanneer zij fysiek in staat zijn met de volledige omvang van de baan om kunnen gaan. Om de overgang naar de gewone bal van een leien dakje te laten gaan, wordt de groene/stage 1 bal gebruikt.

Groene Bal Advantage TennisLeeftijd
Spelers die klaar zijn voor Groen zijn over het algemeen tien á elf jaar oud. Het hangt natuurlijk af van de aanleg en de leeftijd waarop een kind is begonnen met spelen. Soms zijn kinderen op de leeftijd van negen al klaar voor de overstap naar Groen.

Inhoud
Op de volledige baan ligt de nadruk op de fysieke vaardigheden die nodig zijn om de hele baan te bespelen en op het coördineren van het lichaam in een dynamische situatie. Technisch en
tactisch moeten spelers logische beslissingen nemen vanuit verschillende posities op de baan,
gebaseerd op hun eigen positie, de aankomende bal en de positie van de tegenstander.

Wedstrijden en telling
In deze fase worden er vooral enkel en dubbels gespeeld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van formats voor korte wedstrijden, sets tot 4 games met een tiebreak als derde set.

De stap naar volledig tennis

Er is geen aangewezen leeftijd waarop een speler moet ‘promoveren’ naar volledig tennis; gemiddeld zijn kinderen, als ze de drie fasen hebben doorlopen, op de leeftijd van 10 á 11 jaar klaar voor volledig tennis. Tóch is het advies om een goede technische- en tactische ontwikkeling heel nuttig kan zijn als de kinderen wat langer met de groene bal blijven spelen.

Voortgang door de fasen

Je moet begrijpen dat deze banen vooral ontwikkeld zijn om kaders aan te geven voor de ontwikkeling van vaardigheden (technische en tactische) en voor het spelen van wedstrijden. De tragere ballen en relatief kleinere banen stellen spelers in staat meer vaardigheden te ontwikkelen in minder tijd en houden meer rekening met de fysieke en geestelijke behoeften van een kind.
Bij het verplaatsen van een speler van een kleinere naar een grotere baan is voorzichtigheid geboden.
Een speler te snel naar een grotere baan verplaatsen kan er voor zorgen dat:

  • de ontwikkeling van de vaardigheid/technische ontwikkeling wordt geremd
  • de tactische ontwikkeling wordt geremd
  • het plezier in het spel afneemt
  • er perioden van weinig of geen vooruitging optreden
  • er extremen in techniek ontstaan als spelers zich aanpassen aan hogere bal- stuiten en snellere ballen.

Het is dus erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om alle fasen met plezier te doorlopen en zo ook het plezier in de tennissport te behouden.

Je kunt je hier inschrijven voor de tennislessen bij T.V. Sint Maarten, T.V ’t Zijpken of T.V. Boerenslag.

Voor meer informatie over tenniskids kun je contact opnemen met Janneke

 

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl