Multi SkillZ, want bewegen is winnen!

De beweegactiviteit

Kinderen leren over de hele wereld om hen heen vanaf de eerste dag. Dit doen zijn met behulp van hun lichaam. Motorische vaardigheden zijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling voor alle kinderen. De sensorische en motorische ervaringen betekenen de basis voor de ontwikkeling van  ieder kind.

Het doel achter de Multi SkillZ-groesessies is kinderen gek maken van bewegen en daarmee kinderen vaardigheden bijbrengen voor het leven, op weg naar een gezonde en fitte levensstijl. Door  gevarieerde oefeningen en uitdagende spel- en beweegvormen aan te bieden, wordt er bewust ingezet op de motorische, cognitieve én sociaal affectieve ontwikkeling van het kind. Kinderen beleven beweegvreugde en spelplezier aan de Multi SkillZ-groeisessies. Dit is de basismotivatie voor de toekomst door ‘spelend bewegen’, ‘sociaal bewegen’ en ‘goed bewegen’.

Door middel van impliciet leren wordt het ontwikkelen van een sterke algemene motoriek gegarandeerd om kinderen beweegvaardiger te maken (toerusten). Voor kinderen vanaf 4 jaar is dit een basis voor én aanvulling op een sport-specifieke vorming en wordt er binnen de MultiSkillZ-groeisessies verder gebouwd aan de fundamentele bewegingsvaardigheden. De grondvormen van bewegen worden in de eerste fasen van de kindertijd behaald in een gevarieerde, dynamische en interactieve leercontext. Het motorisch leervermogen wordt zo effectief mogelijk gestimuleerd binnen de beschikbare tijd met de kinderen. Niet het technisch vormen, maar het motorisch leren staat centraal. De activiteit is het doel op zich. Dit gebeurt in een uitdagende leeromgeving via veelzijdig en gevarieerd bewegen. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de langetermijnontwikkeling van de sporter en wordt de brug geslagen naar de fysieke trainingsfactoren die ontwikkeld zullen worden in een latere fase van de ontwikkeling van het kind.

De opbouw en tijdsduur van het programma

Om een uitgebalanceerde, brede motorische vorming te garanderen en deze op een eenvoudige manier praktisch in te vullen, wordt er binnen de Multi SkillZ-groeisessies gericht gewerkt naar het stimuleren van de vaardigheden binnen een ontwikkelingsdomein van de motoriek. Er zijn 4 ontwikkelingsdomeinen waarin de kinderen op systematische wijze motorisch worden gestimuleerd: Fitness, Skills, Functie en Snelheid.
Een sessie Multi SkillZ duurt 60 minuten en bestaat uit 4 lesdelen: Fitness, Skills, Functie, en Snelheid. De inhoud wordt gepland op basis van een continue periodisering van de subfactoren van deze 4 ontwikkelingsdomeinen binnen de motoriek. De oefenstof wordt opgezet om de motorische vaardigheid in de geplande subfactor te vergroten. Een subfactor komt herhaaldelijk aan bod in de planning op een middellange termijn. De leerlingen herhalen continu motorische competenties en de fundamentele bewegingsvaardigheden zonder hetzelfde te doen. Bewegingsvaardigheden worden herhaald zonder herhaald te worden. Een Multi SkillZ-programma bestaat uit een reeks van 8 tot 10 weken.

Ontwikkelingsdomeinen:
Fitness: De nadruk ligt op het verbeteren van de fysieke inzetbaarheid. De oefenstof is bedoeld om het fysiek vermogen en de fysieke capaciteit te prikkelen via spel- en trainingsvormen.

Skills:
De nadruk ligt op het verbeteren van de coördinatie en motorische controle. De oefenstof is bedoeld om het vermogen van motorische taken te prikkelen en op te lossen.

Functie:
De nadruk ligt op het verbeteren van de bewegingsfunctie. De oefenstof is bedoeld om de beweegcapaciteit te vergroten.

Snelheid:
De nadruk ligt op het verbeteren van de uitvoeringssnelheid. De oefenstof is bedoeld om het vermogen om snel te reageren en handelen te prikkelen. De uitvoeringssnelheid en het bewegingsvermogen worden benadrukt.

Voor meer informatie over Multi SkillZ bezoek dan de website van Multi SkillZ Advantage

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl