Verenigingsondersteuning

Onvoldoende vrijwilligers, terugloop in ledenaantal, onvoldoende financiële middelen, gebrek aan structuur of geen opvolging?

Herken jij deze problemen ook op jouw tennisvereniging?

De meeste tennisverenigingen hebben met deze problemen te kampen. De betrokken verenigingsbestuurders voelen zich bijna altijd verantwoordelijk voor de problemen, maar tegelijkertijd besteden ze haast machteloos alle energie aan de waan van de dag. Negen van de tien keer komen ze niet toe aan het oplossen van problemen.

Besturen van een verenigingsleven

Richting geven aan een vereniging, een koers uitzetten, en op basis van deze richting of koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaald doel te komen.

Besturen gaat over besluiten nemen. Door het nemen van besluiten geeft de bestuurder richting aan de vereniging. Om een vereniging te laten ontwikkelen moet men met de lange termijn bezig zijn en vanuit de visie tijdig knopen doorhakken.

Het runnen van een sportvereniging wordt in onze snel veranderende en complexer wordende maatschappij steeds moeilijker. Verenigingsbestuurders moeten vaak moeilijke en, voor een vereniging ingrijpende, beslissingen nemen. De tijd hiervoor is meestal beperkt en de benodigde informatie in geringe mate aanwezig.

In het onderstaande filmpje van Back to Basics wordt mooi beschreven waar het om draait binnen het verenigingsleven.


Advantage Tennisactiviteiten versterkt en verbindt verenigingen

Bijna ieder dorp in de kop van Noord-Holland heeft een tennisvereniging. Het is vanzelfsprekend dat wanneer je wilt gaan tennissen, je lid wordt bij de plaatselijke tennisvereniging. Vol enthousiasme begin je aan het tennisseizoen en door middel van de tennislessen die je volgt, zie je jezelf met stappen vooruitgaan en lijkt het je ook leuk om competitie te gaan spelen. Maar helaas, er zijn te weinig mensen om een competitieteam op te zetten. Dit is op vele verenigingen in de regio aan de orde, bij zowel volwassenen als de jeugd.

Wij hebben de oplossing…..

Verbinden van verenigingen

Advantage Tennisactiviteiten is DE spil tussen verenigingen. Wij zorgen er voor dat tennisverenigingen elkaar versterken door middel van samenwerken. Zo verbinden wij de verenigingen en haar leden met omliggende tennisverenigingen, zo dat het bovenstaande probleem opgelost kan worden.

Versterken en ondersteunen van tennisverenigingen

Heeft jouw tennisvereniging versterking, ondersteuning of advies nodig? Voor verenigingen is een sterke organisatie van belang. Wij ondersteunen tennisverenigingen met het bouwen van een sterke organisatie.

Wij adviseren en ondersteunen tennisverenigingen op de volgende onderwerpen:

  • Beleid en organisatie
  • Ledenwerving- en behoud
  • Vrijwilligers
  • Sponsoring
tech: dodo.nl | design: c-designs.nl